Olen yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ja aurinkoinen hallintotieteiden maisteri (HTM) aina valmiina uusiin haasteisiin. Olen kotoisin Hämeestä, opiskelin Vaasassa ja nyt helsinkiläinen.

Aiemman työkokemukseni johdosta minulla on esimerkiksi konkreettista näkemystä koulumaailmasta. Yleispätevä koulutustaustani antaa minulle ymmärrystä yhteiskunnasta ja sen rakenteista. 

Tässä alla minulle tärkeimmät teemat, joiden puolesta puhun. 

Vaaliteemat kevään 2021 kuntavaaleissa (Helsinki)

 

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Kaikki hyvä lähtee turvallisesta kouluympäristöstä. Helsinkiläiset koulut, päiväkodit ja lastensuojelu tarvitsevat riittävät resurssit. Hoitamalla yhdessä lapset ja nuoret hyvin, me kaikki pärjäämme paremmin. 

Viime aikaiset uutisotsikot mm. nuorten tekemistä rikoksista ovat pysäyttäviä. Lasten ja nuorten hyvinvointiin pitää ja kannattaa satsata. Se on tärkeintä. Kun kouluissa on riittävät resurssit, on opettajilla ja koulunkäyntiavustajilla aikaa puuttua kiusaamiseen.


Hyvät liikenneyhteydet

Joukkoliikennettä on kehitettävä jatkuvasti. Elinvoimainen ja toimiva kaupunki on myös sellainen, jonka joukkoliikennettä kehitetään ottaen huomioon kaikki kaupunkilaiset ja ympäristö.

Suomen kaltaisessa maassa on kuitenkin tunnustettava myös se tosiasia, että yksityisautoiluakin tarvitaan. Mielestäni Helsinkiin mahtuu niin pyörät kuin autotkin. Vastakkainasettelu ei ole kenenkään edunmukaista. 

 

Kestävä talous ja riittävästi työpaikkoja luo turvaa kaikille

Erilaiset hankkeet pitää viedä eteenpäin niin, että ilman perusteltua syytä budjetissa ja aikataulussa pysytään. Se edellyttää huolellista, asiantuntevaa suunnittelua ja oikeaa johtamista. Rajallisia verovaroja ei saa tuhlata turhaan. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja vailla korruptiota. 

Pitää turvata, että työpaikkoja on tarjolla ja että niihin valitaan pätevimmät. Vastuullinen talouspolitiikka on tärkeää, jotta työpaikkoja on kaikille tarjolla. Mielestäni kaupungin on tehtävä osansa siinä esimerkiksi olemalla kilpailukykyinen.

Korona-ajan työllisyyshaasteita seuranneena voin todeta sen, että jokaisen kunnan on tärkeää tehdä töitä sen eteen, jotta kaikille töitä haluaville olisi töitä tarjolla. Olen pannut merkille esimerkiksi sen, kuinka vaikeaa vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen on päästä osaksi työmarkkinoihin kiinni. 

Työllisyyden edistäminen on minulle sydämen asia. Mielestäni hyvä työllisyysaste luo turvaa ja elinvoimaa kaupunkiin. Kun jokaisella on kiva työ, minne mennä, voi jokainen paremmin. Hyvä työllisyysaste ehkäisee myös syrjäytymistä. Hyvä työllisyysaste vahvistaa taloutta ja kun talous on kunnossa, voimme myös satsata ympäristöasioihin entistä paremmin. 

Haluan edistää kaikkien työikäisten työllistymistä ja mielestäni keskeisintä tässä on se, että tuemme yritystoimintaa ja yrittäjiä Helsingissä. Yrittäjyydellä me turvaamme meille tärkeät palvelut jatkossakin. 

Rakentavalla yhteistyöllä viisaita päätöksiä

Helsingin kaupunki tarvitsee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Yritysten, julkisen sektorin ja päättäjien on toimittava yhdessä yhteisen hyvän puolesta. Kaupunkilaisia tulee ottaa myös mukaan päätöksentekoon. Merkittävät päätökset, jotka koskettavat kaupunkilaisia, eivät saa olla vain yksittäisten ihmisten tai ryhmien käsissä.

Erityisesti kuntapolitiikassa yhteistyö on välttämätöntä. Tietysti on monia asiakysymyksiä ja kompromissin löytäminen ei ole aina helppoa. Kuitenkin on hyvin vaikeita ja haastavia poliittisia kysymyksiä ratkottavana, kuten asuntopolitiikkaan liittyvät kysymykset, jotka koskettavat meitä kaikkia. Kaupunki tarvitsee enemmän kohtuuhintaisia asuntoja, jotta asunnottomuutta ja segregaatiota voidaan torjua. Kaavoitus on yksi ratkaisu, mutta minne ja mihin kaavoitetaan, on toinen kysymys jo itsessään. Tarvitaan siis rakentavaa yhteistyötä, joka ylittää yli puoluerajat, jotta löydetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

Kyllä kaikki mahtuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan tärkeistä asioista. Esimerkiksi ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ja myös huolestuttaa jokaista päättäjää. Uskon, että rakentavalla yhteistyöllä yli puoluerajojen löydämme hyviä ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjumiseen tai segregaation ennaltaehkäisyyn. Koska asiat edellä ei ideologia!

 

Kaupunki, jota kehitetään yhdessä 

Helsingin kaupungin kehittäminen niin, että uusia kauppakeskuksia kaavoitetaan kaiken aikaa lisää, ei ole mielestäni hyvä asia. Kaupungin keskusta pitää pysyä elinvoimaisena ja mielenkiintoisena. 

Helsingin ydinkeskustan pitää olla myös jatkossa kaupungin sykkivä sydän, joka houkuttelee ihmisiä käymään muualta Suomesta ja ulkomailta. 

Haluan ja toivon, että Helsingin kaupungin keskusta pidetään houkuttelevana. Helsingin suurin etu on kaunis merimaisema. Meidän valttikorttimme on myös puhdas luontomme, jota pitää varjella järkevästi!

Kaupunkilaisia on hyvä osallistaa esimerkiksi hyödyntäen digiympäristöä. Osallistavan ja osaavan Helsingin kaupungin puolesta. Kaupunki, josta teemme yhdessä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän.